Benoemd tot Cantor-organist in de Marekerk te Leiden

Adriaan Hoek start per 1 januari 2022 als cantor-organist van de Marekerk te Leiden. Hoek is op dit moment als cantor-organist verbonden aan het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Hij heeft vele internationale concoursen op zijn naam geschreven. Hijwordt de bespeler van het monumentale zeventiende-eeuwse drieklaviers Garrelsorgel. In de Marekerk is hij de opvolger van Henk Gijzen die in mei 2021 met pensioen ging na ruim 18 jaar als cantor-organist werkzaam te zijn geweest.


De benoeming van Hoek is na een zorgvuldige procedure tot stand gekomen. Vooraf heeft het college van kerkrentmeesters in samenspraak met leden van de wijkgemeente een lijst met criteria geformuleerd waaraan een nieuwe cantor-organist zou moeten voldoen. Uit de binnengekomen sollicitaties werden vijf kandidaten geselecteerd die allereerst een proefspel gedaan hebben ten overstaan van een adviescommissie, bestaande uit Sander van Houten (organist van de Lutherse kerk in Den Haag), Bas de Vroome (organist van de Oude en Nieuwe kerk in Delft) en Willeke Smits (organist van de Hooglandse kerk in Leiden). Vervolgens hebben de kandidaten een gesprek met de commissie gevoerd. De adviescommissie, die blind over de kandidaten oordeelde, vond het spel van Hoek “van zeer hoog niveau”. Na een bevredigend kennismakingsgesprek, waarin van beide kanten een klik ervaren werd, besloot de sollicitatiecommissie mede op basis van het professionele advies om met Hoek verder te gaan.


Het Garrelsorgel is een geschiedenisboek op zichzelf. Het bovendeel is oorspronkelijk afkomstig uit het koor van de
Pieterskerk (te Leiden). Het orgel verhuisde in 1733 naar de Marekerk en werd in 1735 vergroot door de orgelbouwer
Rudolph Garrels. De wapens op het orgel zijn van kerkmeesters uit 1733. De laatste vergroting dateert van 1965 en is
uitgevoerd door orgelbouwer D.A. Flentrop. Het orgel telt 29 stemmen, verdeeld over drie klavieren.